Menu
Your Cart

Grąžinimo taisyklės

Grąžinimo taisyklės


11. Teisė atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties
11.1. Teisė atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties, prekes įsigijus www.yomarks.com tinklalapyje:
11.1.1 Pirkėjas nenurodydamas priežasties per 14 (keturiolika) dienų turi teisę atsisakyti nuotoliniu būdu sudarytos prekių pirkimo-pardavimo sutarties pranešdamas apie tai Pardavėjui arba yomarks.com, kuri apie Pirkėjo sprendimą atsisakyti sutarties informuoja Pardavėją. Atkreipiame dėmesį, kad šia teise Pirkėjas negali pasinaudoti sudarius vieną iš Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 2 dalyje išvardintų sutarčių dėl:
11.1.1.1. prekės, kuri pagaminta pagal Pirkėjo nurodytas specifikacijas arba aiškiai pritaikyta jo asmeninėms reikmėms;


11.1.1.2. prekės, kuri greitai genda ar jos galiojimo trukmė yra trumpa;


11.1.1.3. jei supakuota prekė yra nebetinkama grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių ir kuri buvo išpakuota ją pristačius (pvz.: apsauginės kaukės, skydeliai ir pan.);


11.1.1.4. prekės, kuri po pristatymo dėl savo pobūdžio neatskiriamai susimaišo su kitais daiktais;


11.1.1.5. alkoholinių gėrimų, kurių kaina nustatyta sudarant pirkimo–pardavimo sutartį ir juos pristatyti galima tik po 30 dienų, o tikroji gėrimų vertė priklauso nuo prekiautojui nepavaldžių rinkos svyravimų;


11.1.1.6. prekės, kuri įsigyta su sutartimis, pagal kurias Pirkėjas pateikė Pardavėjui konkretų prašymą dėl apsilankymo, kad jis atliktų skubų remontą ar priežiūrą. Jeigu šiuo atveju verslininkas suteikia daugiau papildomų paslaugų, negu Pirkėjas konkrečiai nurodė, arba parduoda daugiau papildomų prekių, negu būtina remonto ar priežiūros darbams atlikti, toms papildomoms paslaugoms ar prekėms taikoma teisė atsisakyti sutarties;


11.1.1.7. supakuotų vaizdo ar garso įrašų arba supakuotos programinės įrangos, jeigu po pristatymo jie buvo išpakuoti;


11.1.1.8. laikraščių, periodinių leidinių ar žurnalų, išskyrus tokių leidinių prenumeratos sutartis;


11.1.1.9. pateikiamo fizinėje laikmenoje neįrašyto skaitmeninio turinio, jei teikimas pradėtas Pirkėjui aiškiai iš anksto sutikus ir pripažinus, jog dėl to jis praras teisę atsisakyti sutarties;


11.1.1.10 dėl paslaugų, kurios Pirkėjui visiškai suteiktos, jeigu prieš paslaugų teikimą buvo gautas Pirkėjo aiškus sutikimas ir pripažinimas, kad jis neteks teisės atsisakyti sutarties, kai Pardavėjas visiškai įvykdys sutartį.
11.2. Pardavėjo taikoma papildoma pinigų grąžinimo garantija
11.2.1. Praėjus 14 (keturiolikai), tačiau nepraėjus 30 (trisdešimties) dienų terminui nuo prekės pristatymo ar atsiėmimo dienos, Pirkėjas turi teisę pasinaudoti papildoma Pardavėjo yomarks.com Pirkėjui suteikiama pinigų grąžinimo garantija, jei visos grąžinamos prekės yra su autentiškomis etiketėmis, apsauginiais maišeliais ir originalia pakuote, vienkartinė prekių pakuotė nėra pažeista, t.y. prekės nepraradusios tokios išvaizdos, kokia buvo parduotos. Pirkėjui, kuris dalyvauja atskirose lojalumo programose, numatančiose palankesnes papildomos pinigų grąžinimo garantijos sąlygas, bus taikomos tokių lojalumo programų nuostatos. Pardavėjas turi teisę konkrečios prekės aprašyme yomarks.com numatyti papildomos pinigų grąžinimo garantijos laikotarpį. Visais atvejais papildoma pinigų grąžinimo garantija (jei ji Pardavėjo yra taikoma konkrečios prekės atžvilgiu) bus įgyvendinama mutatis mutandis laikantis Taisyklių 11.2.2-11.2.6. punktų nuostatų.


11.2.2. Apie ketinimą pasinaudoti šia garantija (jei ji taikoma), Pirkėjas privalo pranešti per Pardavėjo nustatytą tokios garantijos terminą, skaičiuojamą nuo prekės perdavimo Pirkėjui dienos. Pranešimas siunčiamas el. paštu pagalba@yomarks.com, pranešime privaloma nurodyti grąžinamas prekes.


11.2.3. Jei pranešama per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekės perdavimo Pirkėjui dienos, taikomos Taisyklių 11.1 punkto nuostatos.


11.2.4. Jei pranešama pasibaigus 14 (keturiolikos) kalendorinių dienų laikotarpiui, tačiau ne vėliau kaip per Pardavėjo nustatytą papildomos pinigų grąžinimo garantijos galiojimo terminą nuo prekės perdavimo Pirkėjui dienos (jei Pardavėjas taiko papildomą pinigų grąžinimo garantiją), Pirkėjui tenka visos su prekės grąžinimu susijusios išlaidos ir rizika. Visais atvejais prekė privalo būti grąžinta Pardavėjui yomarks.com nepasibaigus tokios garantijos laikotarpiui, skaičiuojamam nuo prekės pristatymo ar atsiėmimo dienos.


11.2.5. Pirkėjas turi teisę grąžinti prekes atsiųsdamas jas yomarks.com elektroninės prekybos tinklapyje nurodytais adresais arba atnešdamas jas į yomarks.com Parduotuves arba perduodamas Prekes tiesiogiai Pardavėjui.


11.2.6. Pardavėjo taikoma papildoma pinigų gražinimo garantija pasinaudoti negalima, jei užsakytos šios prekės:
11.2.6.1. yomarks.com dovanų kuponai;


11.2.6.2. supakuotos prekės, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių;


11.2.6.3. kūdikių drabužėliai;


11.2.6.4. žaislai, kūdikių žaislai, kūdikių priežiūros priemonės;


11.2.6.5. prekės, kurios buvo gaminamos pagal Pirkėjo individualų užsakymą arba yra akivaizdžiai jam pritaikytos, arba kurios dėl savo prigimties po jų pateikimo Pirkėjui nebegali būti grąžintos dėl prekinių savybių praradimo (netekimo), yra greitai gendančios arba baigiasi jų galiojimo laikas;


11.2.6.6. N-18 asortimento prekės;


11.2.6.7. Avalynė;


11.2.6.8. Drabužiai.
11.3. Tinkamos kokybės prekių keitimo ir grąžinimo taisyklės, įsigijus prekes fizinėse parduotuvėse
11.3.1. Pirkėjas turi teisę per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių perdavimo jam dienos pakeisti įsigytas prekes analogiškomis kitokių matmenų, formos, spalvos, modelio ar komplektiškumo prekėmis. Jeigu keičiant prekes susidaro kainų skirtumas, Pirkėjas su Pardavėju privalo atsiskaityti pagal perskaičiuotas kainas. Pirkėjo pranešimas apie norą pasinaudoti šio Taisyklių punkto numatyta teise su nurodytomis grąžinamomis prekėmis siunčiamas el. paštu pagalba@yomarks.com.


11.3.2. Tuo atveju, jeigu prekės buvo įsigytos fizinėje yomarks.com parduotuvėje ir Pirkėjui nepatinka nusipirktų prekių forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas, prekės keičiamos ir grąžinamos remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 738 patvirtintomis „Mažmeninės prekybos taisyklėmis“. Per Taisyklių 11.3.1 punkte numatytą terminą Pirkėjas turi teisę pakeisti ir grąžinti visas prekes, kurios nepatenka į šį sąrašą:
11.3.2.1. tabakas ir tabako gaminiai;


11.3.2.2. parfumerijos, kosmetikos ir tualetiniai preparatai;


11.3.2.3. fotografijos ir kinematografijos prekės;


11.3.2.4. spausdintos knygos, reprodukcijos ir kiti poligrafijos pramonės dirbiniai;


11.3.2.5. audiniai;


11.3.2.6. kiliminė grindų danga, išskyrus kilimus ir kilimėlius;


11.3.2.7. megzti vyriški, berniukų, moteriški arba mergaičių apatiniai drabužiai;


11.3.2.8. kūdikių drabužėliai;


11.3.2.9. pėdkelnės, kojinės, puskojinės ir kiti panašūs dirbiniai;


11.3.2.10. siūti vyriški, berniukų, moteriški arba mergaičių apatiniai marškiniai, naktiniai marškiniai, pižamos ir panašūs dirbiniai;


11.3.2.11. liemenėlės, juosmenys, korsetai ir panašūs dirbiniai;


11.3.2.12. perlai, brangakmeniai, taurieji metalai ir jų dirbiniai, išskyrus dirbtinę bižuteriją;


11.3.2.13. mašinos ir mechaniniai įrenginiai;


11.3.2.14. elektros mašinos ir įrenginiai, garso įrašymo ir atkūrimo bei televizijos vaizdo ir garso įrašymo ir atkūrimo aparatai;


11.3.2.15. antžeminio transporto priemonės


11.3.2.16. laivai, valtis ir plaukiojantys įrenginiai


11.3.2.17. optikos, fotografijos, kinematografijos, matavimo, kontrolės, medicinos arba chirurgijos prietaisai ir aparatai;


11.3.2.18. laikrodžiai;


11.3.2.19. muzikos instrumentai;


11.3.2.20. ginklai ir šaudmenys;


11.3.2.21. baldai, patalynės reikmenys, šviestuvai;


11.3.2.22. žaislai, žaidimai, išskyrus sporto ir meškeriojimo reikmenis;


11.3.2.23. meno kūriniai, kolekcionavimo objektai ir antikvariniai daiktai;


11.3.2.24. augalai, gyvūnai ir tinkamos kokybės maisto prekės;


11.3.2.25. sveriamos ir matuojamos prekės, kurios vartotojo pageidavimu buvo specialiai paruoštos, atpjautos, supjaustytos ir panašiai.
11.3.3. Gavęs prekes Pardavėjas įsipareigoja pakeisti jas tomis pačiomis prekėmis tik Pirkėjo nurodytos formos, dydžio, spalvos, modelio ar komplektiškumo. Jeigu Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamos prekės, jis grąžina Pirkėjui už prekę sumokėtus pinigus. Pinigai Pirkėjui grąžinami per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po to, kai Pardavėjas gavo Pirkėjo pranešimą apie norą pasinaudoti šia teise, o jei Prekė Pirkėjo nėra grąžinta Pardavėjui, šiame punkte numatytas terminas skaičiuojamas nuo Prekės grąžinimo Pardavėjui dienos.


11.3.4. Pinigai už prekę grąžinami Pirkėjui tokiu pačiu būdu, kokiu Pirkėjas mokėjo už prekę jos įsigijimo metu, nebent Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria kitaip. Pirkėjas visais atvejais turi teisę reikalauti, kad pinigai būtų grąžinti į Pirkėjo nurodytą banko sąskaitą.
11.4. Pasinaudojus Taisyklių 11.1.-11.3 punktuose įtvirtintomis teisėmis Pirkėjui grąžinama: prekės kaina, administracinis mokestis, jei buvo taikytas, bei prekių pristatymo išlaidos (prekių grąžinimo išlaidos nėra grąžinamos).


11.5. Jei Pirkėjas yomarks.com įsigijo prekių komplektą, jis privalo grąžinti Pardavėjui visą prekių komplektą, t.y. Pirkėjas prekių grąžinimui numatytomis teisėmis gali pasinaudoti tik visų komplekte esančių prekių atžvilgiu.


11.6. Jei Pirkėjas pasirinko kitą negu Pardavėjo siūlomi pigiausi prekės pristatymo būdai, skelbiami ČIA, skirtumas, susidaręs tarp Pirkėjo pasirinkto prekės pristatymo būdo ir pigiausio prekės pristatymo būdo Pirkėjui nėra grąžinamas.
12. Netinkamos kokybės prekių keitimo ir grąžinimo tvarka
12.1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis Taisyklėse įtvirtinta tvarka bei atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.


12.2. Jeigu Pirkėjas įsigijo netinkamos kokybės prekę, Pirkėjas turi teisę reikalauti vieno iš šių teisių gynimo būdų:
12.2.1. kad Pardavėjas neatlygintinai per protingą terminą pašalintų prekės trūkumus, jei trūkumus įmanoma pašalinti;


12.2.2. kad būtų atitinkamai sumažinta pirkimo kaina;


12.2.3. kad prekė būtų pakeista analogiška tinkamos kokybės preke, išskyrus atvejus, kai trūkumai yra nedideli arba jie atsirado dėl Pirkėjo kaltės;


12.2.4. grąžinti sumokėtą kainą ir atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties, kai netinkamos kokybės prekės pardavimas yra esminis užsakymo pažeidimas.
12.3. Jeigu prekė neatitinka kokybės reikalavimų, Pirkėjas turi teisę reikalauti, kad būtų užtikrinta tinkama prekės kokybė, proporcingai sumažinta prekės kaina, arba vienašališkai nutraukti pirkimo–pardavimo sutartį. Kad būtų užtikrinta tinkama prekės kokybė, Pirkėjas turi teisę pasirinkti reikalauti prekę pataisyti (remontuoti) arba reikalauti ją pakeisti, išskyrus atvejus, kai reikalavimo nebūtų įmanoma įvykdyti arba Pardavėjas dėl to patirtų neproporcingų išlaidų, palyginti su išlaidomis kitam reikalavimui įgyvendinti, atsižvelgiant į visas aplinkybes, įskaitant:
1) prekės vertę, jeigu prekė neturėtų trūkumų;


2) prekės trūkumų (neatitikties) reikšmingumą;


3) tai, ar kitokio reikalavimo taikymas nesukeltų nepatogumų Pirkėjui.
12.4. Pirkėjas turi teisę reikalauti proporcingai sumažinti prekės kainą arba nutraukti pirkimo-pardavimo sutartį tik tuo atveju, jeigu:
12.4.1. Pardavėjas prekės nepataisė ar nepakeitė arba prekę taisant ar keičiant Pardavėjas nesutiko padengti prekės grąžinimo išlaidų arba prekės pašalinimo ir įdiegimo išlaidų, kai prekė buvo tinkamai įdiegta (instaliuota, įrengta ar įmontuota) arba Pardavėjas, atsisakė užtikrinti tinkamą prekės kokybę;


12.4.2. prekės trūkumas atsirado, nors Pardavėjas bandė užtikrinti prekės kokybę;


12.4.3. prekės trūkumas yra esminis;


12.4.4. Pardavėjas pareiškė ar iš aplinkybių yra aišku, kad jis per protingą terminą neužtikrins tinkamos prekės kokybės arba tai sukels didelių nepatogumų Pirkėjui.
12.5. Pirkėjas neturi teisės nutraukti pirkimo-pardavimo sutarties, jei prekės trūkumas yra nedidelis.


12.6. Pirkėjui norint grąžinti prekes, būtina laikytis šių sąlygų:
12.6.1. pranešti apie tai Pardavėjui sąskaitoje faktūroje nurodytu kontaktu arba yomarks.com el. paštu pagalba@yomarks.com, Pranešime privaloma nurodyti grąžinamas prekes;


12.6.2. pateikti prekių įsigijimo dokumentą, garantiją patvirtinantį dokumentą (jei jis buvo išduotas);


12.6.3. pateikti laisvos formos prašymą ir pateikti jį Pardavėjui arba yomarks.com.
12.7. Teise grąžinti netinkamos kokybės prekes Pirkėjas gali pasinaudoti per prekių įsigijimo dokumente nustatytą jos kokybės garantijos terminą, kurį nurodo Pardavėjas, iš kurio Pirkėjas įsigijo prekę. Vartotojams įsigyjant prekes, prekių kokybės garantija visais atvejais yra ne trumpesnė kaip 2 metai nuo prekės gavimo dienos.


12.8. Pirkėjas turi sumokėti už prekės pristatymo išlaidas bei prekės grąžinimo išlaidas. Jei prekės grąžintos dėl netinkamos kokybės, Pardavėjas grąžina Pirkėjui jo patirtas pristatymo ir grąžinimo išlaidas. Netinkamos kokybės prekės grąžinimo būdus galite rasti ČIA.


12.9. Pinigai Pirkėjui grąžinami nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 d.d. po to, kai Pardavėjas gavo Pirkėjo pranešimą apie netinkamos kokybės prekę, o jei prekė Pirkėjo nėra grąžinta Pardavėjui šiame punkte numatytas terminas skaičiuojamas nuo Prekės grąžinimo Pardavėjui dienos. Pinigai už prekę grąžinami Pirkėjui tokiu pačiu būdu, kokiu Pirkėjas mokėjo už prekę jos įsigijimo metu, nebent Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria kitaip. Pirkėjas visais atvejais turi teisę reikalauti, kad pinigai būtų grąžinti į Pirkėjo nurodytą banko sąskaitą.


12.10. Negrąžinami pinigai už tas prekes, kurios tyčia ar dėl neatsargumo buvo sugadintos (paveiktos cheminėmis medžiagomis, vandeniu, atvira ugnimi, aukšta temperatūra, aštriais objektais ir t.t.), arba jeigu buvo pažeistos prekės naudojimo ar saugojimo taisyklės, arba prekės naudotos netinkamai ar ne pagal paskirtį.


12.11. Atskiros Pardavėjo netinkamos kokybės prekių grąžinimo taisyklės gali būti numatytos su jomis pateikiamuose garantijos dokumentuose. Tokios Pardavėjo taikomos prekių grąžinimo taisyklės taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja šioms Taisyklėms. Esant neatitikimui tarp šių Taisyklių ir atitinkamo Pardavėjo taikomų taisyklių, pirmenybė teikiama šioms Taisyklėms.
13. Prekių keitimas ir grąžinimas pristačius ne tas prekes
13.1. Jei Pirkėjui buvo pristatytos ne tos prekės, Pirkėjas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 7 (septynias) darbo dienas, informuoti apie tai yomarks.com el. paštu pagalba@yomarks.com arba paskambinęs telefono numeriu +370 65620506. Gavusi informaciją apie pristatytas ne tas prekes, yomarks.com apie tai informuoja Pardavėją, kuris savo sąskaita įsipareigoja pasiimti tokias prekes ir jas pakeisti tinkamomis prekėmis. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi užsakytų prekių, jis grąžina Pirkėjui už prekę (-es) sumokėtus pinigus. Pinigai Pirkėjui grąžinami nedelsiant bet ne vėliau kaip per 5 d.d. po to, kai Pardavėjas gavo Pirkėjo pranešimą apie tai, kad buvo gautos ne tos prekės, o jei Prekė Pirkėjo nėra grąžinta Pardavėjui šiame punkte numatytas terminas skaičiuojamas nuo Prekės grąžinimo Pardavėjui dienos.


13.2. Prekių ir pinigų grąžinimo tvarka numatyta Taisyklių 14 skyriuje.
14. Bendros prekių ir pinigų grąžinimo taisyklės
14.1. Dėl prekių, pirktų iš Pardavėjų, grąžinimo (nepriklausomai nuo grąžinimo pagrindo) Pirkėjas turi teisę kreiptis tiesiogiai į konkretų Pardavėją, iš kurio prekė buvo įsigyta arba į yomarks.com.


14.2. Visos dovanos, kurios buvo pateiktos kartu su įsigyta preke, turi būti grąžintos tuo pat metu, kai yra grąžinama Pirkėjo įsigyta prekė, išskyrus atvejus, kai įsigyta prekė grąžinama dėl jos kokybės trūkumų, o kartu su ja pateiktos dovanos dėl savo pobūdžio per terminą nuo prekės įsigijimo iki šios prekės trūkumų paaiškėjimo dienos buvo suvartotos arba pasibaigė tokių dovanų tinkamumo naudoti terminas.


14.3. Grąžindamas prekes Pirkėjas privalo nurodyti siuntėjo adresą ir tinkamai supakuoti prekę, kad ji nebūtų pažeista siuntimo metu. Prekė laikoma tinkamai supakuota tada, kai ji yra įdėta į papildomą išorinę pakuotę (įdėta į dėžutę, maišelį, apvyniota popieriumi ir pan.) ir ši pakuotė yra sandariai uždaryta (pavyzdžiui, užklijuota). Jei grąžinamos prekės yra dužios ar trapios, jos turi būti papildomai apsaugomos nuo smūgių apvyniojant kelių sluoksnių popieriumi, audeklu arba burbuline pakavimo plėvele ir tada įdedamos į išorinę siuntinio pakuotę (dėžutę, maišelį, popierių). Pardavėjas neatsako už siuntinius, kurie Pirkėjo buvo išsiųsti netinkamai supakuoti, netinkamai nurodžius adresą, taip pat jei siuntiniai buvo prarasti ar sugadinti grąžinimo Pardavėjui metu, išskyrus tuos atvejus, kai grąžinimas vyksta per yomarks.com kurjerius.


14.4. Grąžinti Prekes Pirkėjas gali pristatydamas jas į yomarks.com parduotuves, išsiųsdamas jas į yomarks.com parduotuves, grąžindamas per kurjerius yomarks.com arba tiesiogiai Pardavėjui. Prekes Pardavėjui reikia grąžinti adresu, kuris nurodomas Pardavėjo Pirkėjui pateiktoje sąskaitoje faktūroje arba per yomarks.com, kuri savo ruožtu perduoda grąžinamas prekes Pardavėjui. Sunkių prekių pristatymo (prekių kokybei įvertinti, keisti, taisyti ar grąžinti) Pardavėjui tvarką ir sąlygas Pirkėjas su Pardavėju per yomarks.com atskirai suderina telefonu arba el. paštu pagalba@yomarks.com arba Pirkėjas jas pats pristato tiesiogiai Pardavėjui. Prekių grąžinimo išlaidos tenka Pardavėjui.


14.5. Pinigai už prekę grąžinami Pirkėjui tokiu pačiu būdu, kokiu Pirkėjas mokėjo už prekę jos įsigijimo metu, nebent Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria kitaip. Pirkėjas visais atvejais turi teisę reikalauti, kad pinigai būtų grąžinti į Pirkėjo nurodytą banko sąskaitą.